ČSOB

Běžný účet

134791063/0300

Spolek přátel Kunětické hory