Spolek přátel Kunětické hory

I. Základní ustanovení.

II. Poslání spolku.

III. Prostředky k zajištění činnosti Spolku. (č. ú. 134791063/0300)

IV. Členství ve spolku.

V. Práva členů.

VI. Povinnosti členů.

VII. Zánik členství.

VIII. Orgány Spolku.

Valná hromada - VH

IX. Výbor spolku - VS

X. Revizní komise - RK

XI. Smírčí řízení.

XII. Závěrečná ustanovení.


info@kuneticka-hora.cz